لحظه دستگیری وحید خزایی در فرودگاه امام

350
فیلم لحظه دستگیری وحید خزایی در فرودگاه امام خمینی را منتشر شد که در ادامه می‌بینید.