چتربازی سقوط آزاد جلال عابدی

300
چتربازی تفریحی نوعی از پرش است که نیاز به هیچ گونه آموزشی نداشته و شما به صورت تفریحی از ارتفاع چهارکیلومتری زمین از هواپیما بیرون می پرید. در این نوع چتربازی شما به همراه استاد نقدی پری و متصل به او هستید. در این ویدئو جلال عابدی اقدام به پرش تندم در فرودگاه رامسر نموده است. جهت انجام چتربازی تندم به همراه استاد نقدی پری، اینستاگرام و وبسایت تیم چتربازان ایشان را مشاهده فرمایید:
اینستاگرام @mehdi_naghdipari
وبسایت www.mehdinaghdipari.com