• 123

    نخستین تصاویر از انفجار مخازن گاز در شرق تهران

    نخستین تصاویر از انفجار مخازن گاز در شرق تهران نخستین تصاویر از انفجار مخازن گاز در شرق تهران که شب گذشته رخ داده است را ببینید.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی