• 57

    نخستین تصاویر از انفجار مخازن گاز در شرق تهران

    نخستین تصاویر از انفجار مخازن گاز در شرق تهران نخستین تصاویر از انفجار مخازن گاز در شرق تهران که شب گذشته رخ داده است را ببینید.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی