• 163

    تجمع اعتراضي كاركنان بيمارستان پارسيان تهران

    اعتراض به عدم دریافت حقوق

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی