• 169

    روبات دومینو چین

    این ربات دومینو ها را به سرعت و منظم میچیند

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی