• 155

    دولت هیچ بنایی بر افزایش قیمت گازوئیل ندارد

    سخنگوی دولت: دولت هیچ بنایی بر افزایش قیمت گازوئیل ندارد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی