امنیت درب هتل با قفل های هوشمند و دیجیتال | توتکو

564
استفاده از قفل کارتی هتلی سبب شده تا ضمن افزایش امنیت شما به جز کارمندان هتل فرد دیگری به اتاق تان دسترسی نداشته باشد. می توانید هنگام خروج از هتل کارت قفل الکترونیکی اتاق تان را به پذیرش هتل تحویل دهید به این ترتیب نگران گم شدن کارت اتاق تان نخواهید بود.

فراموش نکنید مسئولین هتل برای ورود به هر یک از اتاق ها کلید مخصوص خود را دارند و هیچگاه از شما درخواست کلید یا کارت نمی کنند. بنابراین پرسنلی که لازم است وارد اتاق شما شوند با هماهنگی هتل و با کلید خود وارد می شوند.

چنانچه گاوصندوق اتاق تان رمزی است پس از قفل کردن آن یک بار تمام دکمه ها را فشار دهید؛ به این ترتیب دیگر افراد حرفه ای هم قادر نخواهند بود از روی اثر انگشت تان درب گاو صندوق را باز نمایند.

سامانه های هوشمند توتکو http://www.tootco.net | مشاوره، طراحی و اجرای فناوری های نوین ارتباطاتی، الکترونیکی و رایانه ای | تلفن تماس 041-33377988
azartootco
azartootco 0 دنبال کننده