اسیر مردم نشو

0
🔥این داستان واقعیه🔥

پسر خواهرمو جوون جوون از دست دادیم.
میگن از بالا ساختمون پاش لیز خورده و پرت شده پایین. 🥺

خیلی دردناک بود اما میدونی چی بیشتر حرصمو درآورده بود اینکه مردم بهم میگفتن تو چرا اینقدر آروم عزاداری میکنی تو چقدر آدم سرد و بی روحی هستی. 😰
این خیلی نا عادلانه است که آدم ها تو رو از روی رفتارهات قضاوت کنن و بهت بگن آدم سرد، خشک و ...🥵
گفتم اره حق داری ولی تو چرا زمانی که باید مرحم دل خودت باشی و خودتو تنها نزاری درگیر قضاوت های ناعادلانه اونا میشی، به نظر میاد اولین بی عدالتیو خودت داری در حق خودت میکنی.🧐