سوال‌های جنجالی علی ضیا از بازیکنان استقلال در برنامه فرمول یک