• 1,360

    فلزیاب انجمن سازمان

    فلزیاب انجمن سازمان فلزیاب انجمن یا سازمان داشته باشد باید ان انجمن یا سازمان مورد تائید مراجع ذیصلاح باشد و در زمینه فلزیاب اینکه عده ای خود را انجمن یا سازمان معرفی مینمایند ابتدا باید ثابت نمایند که کدام مرجع ذیصلاح مقامات علمی و فنی در زمینه علوم الکترونیک رادار در رابطه با فلزیاب در ایران و دنیا ان انجمن یا سازمان را تائید مینماید و اینکه شخصی یا عده ای خود را انجمن یا سازمان در زمینه اموراتی معرفی نماید باید ثبت قانونی در رابطه با ان انجمن را داشته باشد تا مراجع ذیصلاح تائید نماید که مواردی را که بیان یا ثبت مینمایند دارای اصول پایه ای و فنی و علمی میباشد. هیچکدام از اشخاص یا سایت ها یا بلاگ ها که خود را بعنوان انجمن یا سازمان در زمینه فلزیاب در ایران معرفی مینمایند دارای تائیدیه علمی نمی باشند. منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34--- 09123800094 —--- 09126270600

    1 خرداد 1397 آموزشی علم تکنولوژی سرگرمی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی