• 132

    سمعک این امکان را به مددجو میدهد که حتی کمترین صدا ها را بشنود و پاسخ دهد

    0۲۱۸۸۳۴۳۵۸۴ ۰۹۱۰۹۲۵۹۳۷۷ dr.vahid_moradi@ www.najvaclinic.com www.samakmotahari.com


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی