• گزارش تخصصی معاون آموزشی دبیرستان به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

    گزارش تخصصی معاون آموزشی دبیرستان به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی تبدیل ساعات استراحت کلاسی به محیطی جهت احساس آرامش بیش تر و یادگیری بهتر دروس https://moallemblog.com/downloads/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی