حکایت کرونا و مسئولیت فراموش شده ی ما

2
اپيدمى كروناويروس از زبان آقاى دكتر نظرى فوق تخصص رادیولوژی مداخله اى و عروقى مراكز تصويربردارى فرجاد ‏...
پیشنهاد می کنیم ویدئو را تا انتها تماشا کنید
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.