• 1,028

    اجرای آهنگ هوس

    mohammadreza_cheraghali: برای من نوشته گذشته ها گذشته تمام قصه هام هوس بود برای او نوشتم برای تو هوس بود ولی برای من نفس بود.... اثر استاد ارجمند انوشیروان روحانی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی