ساختار متفاوت برای یک هاب!

418
باتوجه به شکل طراحی براحتی می توان آنرا در بخش های مختلف میزکار نصب کرد بدون آنکه فضای خاصی را اشغال کند.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده