• 124

    درامد از تبلیغات یک شاخ اینستاگرامی!!!

    میزان درآمد یک شاخ اینستاگرامی از تبریک های تولدی که در صفحه اش میگذارد را از زبان خودش بشنوید.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی