• 38

    آيا اين با عدالت خداوند سازگار است که عده ای از مردم در فقر و سختی و مشکلات زندگی کنند ؟

    آيا اين با عدالت خداوند سازگار است که عده ای از مردم در فقر و سختی و مشکلات زندگی کنند ؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی