• 150

    تشکر جهرمی وزیر ارتباطات از ترامپ

    تشکر جهرمی از ترامپ بخاطر حماقتش!

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی