تاثیرات منفی تلوزیون بر کودکان و افراد

401
در این ویدئو تاثیرات منفی تلویزیون بر کودکان، افراد و جسم و روح شما به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. این ویدئو را تماشا کنید تا از مضرات دیدن بلند مدت تلویزیون آگاه شوید.

مرکز خدمات روانشناختی پندار روشن

www.pendareroshan.com
pendareroshan
pendareroshan 0 دنبال کننده