• 993

    آموزش زناشویی/در رابطه جنسی همدیگر را قضاوت نکنید

    در رابطه جنسی خواسته ها و انتظارات خود را بدون ترس از قضاوت شدن بیان کنید. توصیه های خانم حلیمه باصفت مشاور و روانشناس را در این کلیپ ببینید

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی