شاعر مجتبي هاشمي

200
شعرش خوبه ولي عجب صدايي داره
Sheerva.adab
Sheerva.adab 0 دنبال کننده