آيا درسته که خواندن برخی ادعيه و زيارات انسان را در معرض بلا و امتحان الهی قرار می دهد ؟

148
آيا درسته که خواندن برخی ادعيه و زيارات انسان را در معرض بلا و امتحان الهی قرار می دهد ؟
velayat.kazem
velayat.kazem 0 دنبال کننده