در مصاحبه دکتری شرط کردند در صورتی قبولت می‌کنیم که بچه‌دار نشوی!

124
Milad Beiki
Milad Beiki 18 دنبال‌ کننده
بانوی نخبه ایرانی: در مصاحبه دکتری شرط کردند در صورتی قبولت می‌کنیم که بچه‌دار نشوی!
Milad Beiki
Milad Beiki 18 دنبال کننده