• 110

    داستان بنای شهرداری تبریز-میدان ساعات تبریز

    این کلیپ داستان شهرداری تبریز است حاج ارفع الملک جلیلی شهردار تبریز درسال۱۳۱۴ کلنگ بنای شهرداری تبریزرا با نظارت مهندسین آلمانی برزمین میزند بنای شهرداری در سه سال و با ۱۵۰هزار تومان بودجه درزمین قبرستان نوبار بناگذاری میشود ودرسال۱۳۱۸به صورت رسمی افتتاح میشود معماری اولین شهرداری ایران از عقابی که پرهایش را باز کرده الهام گرفته شده است به خاطر اینکه ساعتی بزرگ بر سر بنای شهرداری نصب شده است این بنا را بنای ساعت نیز میگویند ناگفته نماند ارفع الملک این ساعت را با هزینه ی شخصی خود از بهترین کارخانه ساعت سازی لندن خریداری کرده رضاشاه برای سرکشی به مستعمره خود به تبریز می آید و با دیدن شهرداری تبریز تعجب زده می شود و میگوید پول این را ازکجا آورده اید ماکه برای بنایی با این عظمت پولی پرداخت نکرده ایم ارفع الملک میگوید عالیجناب پول این بنارا از مالیات مردم تبریز قناعت کرده ایم بنای ساعت تبریز الان تبدیل به موزه ای شده است و از جذاب ترین موزه های کشور به حساب می آید

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی