کیورد استافینگ چیست؟ (مقابله با تکرار کلمات کلیدی)

3
کیورد استافینگ چیه و چیکار کنیم که به دام کیورد استافینگ نیوفتیم؟
با استفاده از کلمات کلیدی مترادف یا lsi میشه علاوه بر جلوگیری از کیورد استافینگ بازدید محتوا رو هم افزایش داد.
مقاله مرتبط:
https://www.webpouya.com/blog/keyword-stuffing
وب پویا
وب پویا 1 دنبال کننده