• 6,292

    اجرای کامل شکوفه عزیزی در مرحله دوم عصر جدید

    یک اجرای یک‌نفره، اما با ۳وجه(متن و عروسک و صدا)، ۳کاراکتر(عروسک‌گردان و وثوق و ننه‌طبیعت) و ۳نسل(مادربزرگ و فرزند و نوه) شکوفه عزیزی، دومین اجرای برنامه نهم از دور دوم عصر جدید

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی