• 627

    نجات یک خرس توسط مردم!

    یك جوان بچه خرسی را در مزرعه مشاهده می کند در حالیکه سر حیوان در بشکه گیر کرده و تلاش می کند تا خرس را از این وضعیت نجات دهد اما بچه خرس فرار میکند و وارد جاده شده که در نهایت مردم از ماشین ها پیاده شده و به کمک می آیند تا با دشواری بشکه از سر خرس خارج شده و حیوان به سمت جنگل می رود.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی