سوزاندن یک پلنگ در سردشت + جزییات تکان‌دهنده

170
فیلمی ناراحت کننده انتشار یافته که کشتار بیرحمانه یک پلنگ ایرانی را به تصویر می‌کشد.