• 3,726

    پی همخونه میگردم ... کنسرت روزبه بمانی

    گند زد به فضای احساسی کنسرت خواننده گفت "پیِ همخونه میگردم"، یه دختره داد زد "من هستم"


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی