• بررسی ویدیویی زمان برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه های سراسری سال ۹۸

    سازمان سنجش تاریخ دعوت به مصاحبه دکترا دانشگاه های سراسری 98 را در سایت خود به نشانی sanjesh.org منتشر کرده و داوطلبانی که دعوت به مصاحبه شدند می بایست با توجه به اطلاعیه سازمان سنجش و اطلاعیه های دانشگاه دعوت شده ، در زمان مقرر گردیده به مصاحبه بروند . در این صفحه به بررسی ویدیویی زمان برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه های سراسری سال ۹۸ می پردازیم .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی