• 507

    تجربه ای متفاوت با قفل هوشمند

    این قفل از فرمان های حرکتی نیز پشتیبانی می کند. فقط کافی است تلفن هوشمند خود را مقابل آن حرکت دهید تا در باز شود.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی