• تجربه ای متفاوت با قفل هوشمند

    این قفل از فرمان های حرکتی نیز پشتیبانی می کند. فقط کافی است تلفن هوشمند خود را مقابل آن حرکت دهید تا در باز شود.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی