• 412

    حرف های عادل فردوسی پس از دریافت جایزه اش در جشن حافظ 98

    برگزیده شدن عادل فردوسی برای جایزه بهترین چهره تلویزیونی جشن حافظ

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی