نصب پارتیشن دوجداره عباس اباد-شیک پارتیشن ۰۹۱۲۵۰۷۷۲۹۰

362
نصب پارتیشن دوجداره
شیشه قدی
ارتفاع پارتیشن ۲/۱۲
با پرده ولومی بین دوجداره شیشه
رنگ درپوش و قاب شیشه بیاض مش
رنگ پاسنگ و چفت ونگه
به صورت ال و تشکیل اتاق در پذیرایی
بدون استفاده حتی از یک پیچ
کلیه خدمات جابجایی و بازگشایی پارتیشن دوجداره و یا انواع دیگر پارتیشنی توسط اکیپ نصاب شیک پارتیشن پذیرفته میشود
Shikpartition
Shikpartition 0 دنبال کننده