• 41

    اگر در مسجد وضو بگيريم و نماز را در خانه بخوانيم حکمش چيست ؟ استاد وحيد پور 2

    اگر در مسجد وضو بگيريم و نماز را در خانه بخوانيم حکمش چيست ؟ استاد وحيد پور

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی