• 42

    آيا به ماشينی که در بانک برنده ميشيم زکات و خمس تعلق ميگيرد ؟ استاد وحيد پور 2

    آيا به ماشينی که در بانک برنده ميشيم زکات و خمس تعلق ميگيرد ؟ استاد وحيد پور

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی