• 316

    سخنگوی سازمان تعزیرات: بازار عکس العمل های ارز را بر اجناس اعمال کنند

    سخنگوی سازمان تعزیرات در خصوص آخرین وضعیت پرونده فروشگاه شهروند گفت: رای این پرونده صادر و اجرا شده. فروشگاه شهروند به چهار میلیارد ۶۲۰ میلیون ریال جریمه تعلیقی به مدت دو سال محکوم شده است. در صورت تکرار این جریمه دریافت می شود.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی