• 56

    اخذ وجه برای تجهیزات بهداشتی مدارس ممنوع

    زهرا مظفر مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش درباره وجاهت قانونی اخذ وجه اجباری برخی مدارس از خانواده ها برای تامین تجهیزات بهداشتی مدارس بیان کرد: مدارس اجازه ندارند که به اجبار اخذ وجهی از خانواده ها برای تامین تجهیزات بهداشتی مدارس داشته باشند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی