• 281

    نماهنگ گللره دئموشم

    زیبا سخنی با منجی عالم بشریت ابراز احساسات عاشقانه با صاحب دوران با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی https://t.me/shahidjodeiri پادکست گللره دئموشم : https://bit.ly/2GstMJU

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی