• 331

    کامبیز دیرباز در عصر جدید

    یک سال تمرین کنی و نقش بخوانی و بخواهند آن نقش را به دیگری بدهند و تو بروی جزو همسرایان! روایت کامبیز دیرباز از مهم‌ترین ضربدر قرمز زندگی‌اش و انتقال طلایی‌ترین تجربیات به شرکت‌کنندگان عصرجدید

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی