• 53

    نکاتی در مورد عقرب ها

    اغلب ما فکر می کنیم عقرب ها موجوداتی هستند که فقط در بیابان پیدا می شوند و برای گریز از نیش دردناک آن ها همین که به مناطق بیابانی نرویم کافیست. درست است که عقرب ها بیشتر مربوط به مناطق گرمسیری هستند اما آنها به دنبال غذا و حشرات ممکن است در خانه ها نیز پیدا شوند. باغات و مزارع نیز مکان مناسبی برای حضور عقرب هاست. در سایت www.scorpionkiller.ir اطلاعات زیادی در مورد زندگی عقرب ها فراهم کرده ایم. تماس با اسکورپیون کیلر: 09145562020 - 04432251817

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی