اشتباه در کاشت ایمپلنت

45
اشتباه در کاشت ایمپلنت دندان ممکن است پیش آید ولیکن این خطا ها توسط دندانپزشک با تجربه و متخصص ایمپلنت کمتر اتفاق می افتد . یکی از علل تفاوت قیمت ایمپلنت دندان در همین است.
کلینیک تخصصی دندانپزشکی Dencare تلفن: 02122023658
www.dencareclinic.com
DrBozorg
DrBozorg 0 دنبال کننده