• کنایه رشیدپور به افزایش عوارض خروج از کشور

    "همینطور پیش برود برای خروج باید وثیقه بگذاریم" رضا رشیدپور در برنامه تلوزیونی با کنایه از افزایش مبلغ عوارض خورج از کشور انتقاد کرد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی