ابهامات طرح جهش مسکن

4
سخنگوی شورای نگهبان ابهامات طرح جهش مسکن را تشریح کرد.
Milad Beiki
Milad Beiki 125 دنبال کننده
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.