۶۲ هزار نفر جا مانده از دریافت بیمه بیکاری

125
۶۲ هزار شهروند از دریافت بیمه بیکاری جامانده اند.

مصطفی سالاری، رئیس سازمان تامین اجتماعی در این باره توضیحاتی را ارائه کرد که در فیلم زیر مشاهده می کنید.
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال کننده