هشدار و پیش بینی دانشمند ایرانی پروفسور محمدشریف ملک زاده در تیرماه درخصوص جهش کرونا در اواخر سال ۲۰۲۰

942
sedayvatan
sedayvatan 0 دنبال کننده