داغترین‌ها: #انتخابات

آشنايي با روش نكلئوپلاستي

235
در روش نوكلئوپلاستي هيچگونه دستكاري روي عضلات ستون فقرات انجام نمي شود وعوارضي مثل دردهاي ناشي از چسبندگي و آثار ظاهري روي پوست ديده نمي شود. نوكلئوپلاستي درهمه بيماراني كه دچار هرني ديسك كمر و درد پا و كمر هستند بكار ميرود به شرطي كه ازنظر حركتي, اسفنكتري ومهره ها اختلالي نداشته باشند و قبلا نيز عمل جراحي روي ستون فقرات اين بيماران انجام نشده باشد.
دراين روش, امواج الكترومغناطيسي با الگوهاي خاصي روي موضع منتشر ميشوند اين امواج بي ضررند و تاثير ويژه اي روي بافت ديسك دارند كه سبب كاهش حجم ديسك و فشار داخلي آن مي شود و در نهايت نوعي ترميم درمحتواي آن بوجود مي آيد, بنابراين اثر فشاري روي عصب سياتيك ازبين مي رود و بيمار بهبود مي يابد.
نوكلئوپلاستي درمقايسه با روشهاي مختلف ديگري كه براي عمل جراحي ديسك كمر وجود دارد مثل جراحي كلاسيك و جراحي ميكروسكوپي ازنظر بهبودي نتايج برابري دارند يعني 70 تا 80 درصد بيماران بهبود مي يابند بااين تفاوت كه اين روش براي بيماران بسيار راحت و بدون عارضه است.