آیا امکان کم و زیاد کردن تعداد اذکار دعا وجود دارد ؟

160
آیا امکان کم و زیاد کردن تعداد اذکار دعا وجود دارد ؟
velayat.kazem
velayat.kazem 1 دنبال کننده