• آموزش کار با برنامه col pro فلزیاب تصویری

    فلزیاب پیکسل مربوط به عملکرد فلزیاب تصویری در نمایان شدن لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری در نرم افزار فلزیاب تصویری میباشد و پیکسل به هر مرحله از ترکیب تصویر در مشخص شدن نوع تغییرات در اطراف فلزیاب تصویری میباشد که توسط فلزیاب تصویری در نرم افزار فلزیاب تصویری ظاهر میگردد تا لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات مشخص گردد فلزیاب عملیات پیکسل را با لکه رنگ بر روی برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری اشکار مینماید نوع پیکسل اشکار گردیده در فلزیاب تصویری به نوع برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری بستگی دارد در فلزیاب تصویری از نوع لکه رنگ سه رنگی تصویر بصورت پیکسل مربع یا مستطیل اشکار میگردد و در بعضی برنامه ها نرم افزار فلزیاب تصویری مانند فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO از شکل پیکسل خطی بهره برده می شود

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی