داغترین‌ها: #کلیپ روز پدر #روز پدر

روشهايي براي داشتن خواب بهتر

320
اگر نميتوانيم بخوابيم چه بايد كرد؟ نكته مهم در درمان بيخوابي اينست كه بدانيم وقت دقيق خواب ما چه زماني است. پس اگر در زمان نامناسب به رختخواب رفته ايد بايد صبر كنيد تا زمان خواب شما فرا برسد. ريتم شبانه روزي بدن انسان توسط ساعت بيولوژيك بدن و عوامل محيطي مانند نور، صدا و ... كنترل ميشود.