هواشناسی - رگبارهای تابستانی در برخی از مناطق

1
رگبارهای تابستانی در مناطقی از شمال غرب و جنوب شرق
Milad Beiki
Milad Beiki 279 دنبال کننده
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.